Witaj, nie jesteś zalogowany :

Twój koszyk jest pusty

INFOLINIA

+48 600 543 185

FOR LIFE! SKLEP ŻEGLARSKI

Polityka prywatności BESTO POLAND PAWEŁ KWAŚNIEWSKI.


(stosowana również w serwisach, na stronach i w sklepach internetowych BESTO POLAND PAWEŁ KWAŚNIEWSKI)


Poniższy dokument przedstawia Politykę Prywatności w odniesieniu do ochrony danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych przez BESTO POLAND PAWEŁ KWAŚNIEWSKI. BESTO POLAND PAWEŁ KWAŚNIEWSKI dokłada najwyższych starań by dane osobowe naszych Klientów były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej. Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest BESTO POLAND PAWEŁ KWAŚNIEWSKI, DROZDÓW 23/5, 85-446 Bydgoszcz, NIP: 967-09-44-860, adres mailowy: info@kamizelkiratunkowe.pl Dane osobowe są pozyskiwane w następujący sposób:

1) za pośrednictwem sklepu internetowego w momencie rejestracji, złożenia zamówienia, podania danych do wysyłki, przekazywane podczas składania reklamacji,
2) przy zamówieniu wszelkich innych usług świadczonych przez administratora w tym: usług transportowych, serwisowych, napraw gwarancyjnych, usługowego tłoczenia soku,
3) inne dane pozyskane w szczególności w oparciu o aktywność Klienta w internecie i sklepach stacjonarnych należących do BESTO POLAND PAWEŁ KWAŚNIEWSKI, w tym uzyskane z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:
1) imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki,
2) adres (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy i miejscowość ) – niezbędne do zaadresowania przesyłki,
3) e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z korzystaniem ze sklepu internetowego,
4) numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników),
5) w przypadku Klientów nie będących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
6) numer PESEL – w przypadku wystawienia faktury RR dla rolnika ryczałtowego lub innej osoby fizycznej.

W jakim celu są wykorzystywane informacje o Klientach:
1) wykonania umowy (np. sprzedaży, współpracy), jeśli została zawarta lub w celu jej zawarcia,
2) zawarcie i realizacja umowy w sklepie internetowym,
3) przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji,
4) oferowania Panu/Pani przez nas produktów i usług bezpośrednio oraz oferowaniu produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów,
5) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami, co wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
6) w celach analitycznych (doboru usług do potrzeb naszych Klientów, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki), w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych
(profilowanie),
7) w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu,
8) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
9) prowadzenia korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów,
10) wypełniania innych obowiązków prawnych, wynikających np. z przepisów podatkowych i rachunkowych.

Jakie prawa przysługują Klientom:
Każdemu Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo do:
1) dostępu do danych osobowych
2) sprostowania (poprawiania) i ograniczenia przetwarzania,
3) przenoszenia danych osobowych np. do innego administratora,
4) cofnięcia każdej wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonane przez BESTO POLAND PAWEŁ KWAŚNIEWSKI zgodnie z prawem przed jej cofnięciem,
5) w związku z przysługującymi Klientowi prawami możliwy jest kontakt poprzez adres poczty elektronicznej info@kamizelkiratunkowe.pl
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przez jaki okres będą przechowywane dane naszych Klientów:
1) przez okres korzystania ze sklepu internetowego BESTO POLAND PAWEŁ KWAŚNIEWSKI i serwisów internetowych należących do BESTO POLAND PAWEŁ  KWAŚNIEWSKI (przy czy mogą zostać usunięte maksymalnie po 10 latach od ostatniej aktywności klienta), dane pozyskane dzięki technologii cookies i podobnej, w zależności od kwestii technicznych do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki,
2) jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

W każdym przypadku:
3) tak długo jak długo będzie to niezbędne do realizowania ww. celów i po ich ustaniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
4) okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Komu udostępniane są dane naszych Klientów:
Do danych naszych Klientów mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez Administratora, tzn. podmioty przetwarzające, np. firmy informatyczne, kurierskie, audytorskie, windykacyjne, likwidatorzy szkód, itp...

Czy Klient jest zobowiązany do podania nam swoich danych:
Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do wykonania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Czy dane klientów podlegają profilowaniu:
Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi produktów/usług najlepiej dopasowanych do jego potrzeb.


Szybki kontakt

Besto Poland
ul. Drozdów 23/5, 85-446 Bydgoszcz
Paweł Kwaśniewski tel. kom. +48 600-543-185
Nr Rachunku : 18 1050 1139 1000 0022 9257 2662
Nazwa Banku: ING Bank Śląski S.A.